Ми використовуємо файли cookie, щоб забезпечити найкращу роботу сайту.
Добре, більше не показувати
Політика конфіденційності

1. Визначення термінів
1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:
1.1.1. «Адміністрація сайту» (далі - Адміністрація) - уповноважені особи на управління сайтом LOOQME, які організовують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.
1.1.2. «Персональні дані» - будь-яка інформація, що стосується прямо або опосередковано певній фізичній особі (суб'єкту персональних даних).
1.1.3. «Обробка персональних даних» - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» - обов'язкове для дотримання Оператором або іншим особам, які отримали доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.
1.1.5. «Сайт LOOQME» - це сукупність пов'язаних між собою веб-сторінок, розміщених в мережі Інтернет за унікальним адресою (URL): looqme.io, а також його субдоменах.
1.1.6. «Субдомени» - це сторінки або сукупність сторінок, розташовані на доменах третього рівня, що належать сайту LOOQME, а також інші тимчасові сторінки, внизу яких вказана контактна інформація Адміністрації
1.1.5. «Користувач сайту LOOQME» (далі Користувач) - особа, яка має доступ до сайту LOOQME, за допомогою мережі Інтернет і використовує інформацію, матеріали і продукти сайту LOOQME.
1.1.7. «Cookies» - невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається на комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.
1.1.8. «IP-адреса» - унікальний мережевий адрес вузла в комп'ютерній мережі, через який Користувач отримує доступ на Сайт.
1.1.9 «Сервіс» - комп'ютерні програми LOOQME hub, CheckIt, R-index, MyNews, Industry Watcher.
1.1.10 «Послуги» - послуги, що надаються Адміністрацією в рамках функціональних можливостей Сервісів, які полягають в пошуку та аналізу інформації, яка повністю збігається з інформацією, що міститься в Ключовому слові Користувача в Базі ЗМІ.

2. Загальні положення
2.1. Використання сайту LOOQME Користувачем означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.
2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту LOOQME.
2.3. Дана Політика конфіденційності застосовується до сайту LOOQME. Сайт не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, доступним на сайті LOOQME.
2.4. Адміністрація не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем.

3. Предмет політики конфіденційності
3.1. Дана Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач повинен за вимогою надати Адміністрації при реєстрації на сайті LOOQME або при підписці на інформаційну e-mail розсилку.
3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення форм на сайті LOOQME і включають в себе наступну інформацію:
3.2.1. прізвище, ім'я, по батькові Користувача (за наявністю), дата народження, стать;
3.2.2. контактні дані (телефон, адреса електронної пошти);
3.2.4 фінансова інформація, включаючи номер кредитної або дебетової карти (тільки останні чотири цифри номера карти, які необхідні для сервісу MyNews), або іншу платіжну інформацію (для інших сервісів);
3.2.5 ваші інтереси й переваги;
3.2.6 інші дані;
3.3 Адміністрація, в процесі надання Послуг з допомогою Сервісу, може отримувати від відповідної Служби миттєвих повідомлень ваш user ID, який по своїй природі, без отримання додаткової інформації про Користувача, не дає можливості його ідентифікувати, а отже не є персональними даними Користувача.
3.4 Адміністрація може збирати дані про кількість Користувачів та про активність використання Користувачами Сервісу (неперсоніфіковані дані). Такі дані збираються без можливості ідентифікації Користувачів з метою покращення функціональних можливостей Сервісу та збільшення ефективності Послуг, які надаються Адміністрацією.
3.4. Сайт захищає Дані, які автоматично передаються при відвідуванні сторінок:
- IP адреса;
- інформація з cookies;
- інформація про браузер
- час доступу;
- реферер (адреса попередньої сторінки).
3.4.1. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин сайту, що вимагають авторизації.
3.4.2. Сайт здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою запобігання, виявлення і вирішення технічних проблем.
3.5 Будь-яка інша персональна інформація не обговорені вище (історія відвідування, використовувані браузери, операційні системи і т.д.) підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдження, за винятком випадків, передбачених в п.п. 5.2. цієї Політики конфіденційності.

4. Цілі збору персональної інформації користувача
4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація може використовувати в цілях:
4.1.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті LOOQME для його подальшої авторизації.
4.1.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих даних сайту LOOQME.
4.1.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання сайту LOOQME, обробки запитів і заявок від Користувача.
4.1.4. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.
4.1.5. Створення облікового запису для використання частин сайту LOOQME, якщо Користувач дав згоду на створення облікового запису.
4.1.6. Сповіщення Користувача по електронній пошті.
4.1.7. Надання Користувачеві ефективної технічної підтримки при виникненні проблем, пов'язаних з використанням сайту LOOQME.
4.1.8. Надання Користувачеві з його згоди спеціальних пропозицій, розсилки новин та інших відомостей від імені сайту LOOQME.
4.1.9 Проведення маркетингових досліджень і рекламних кампаній.
4.1.10 Поліпшення якості Сервісу, зручності його використання, розробка нового функціоналу.
4.1.11 Проведення статистичних і інших досліджень на основі знеособлених даних.
4.1.12 Для забезпечення здійснення транзакцій в контексті оплати Послуг.

5. Способи і терміни обробки персональної інформації
5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.
5.2. При втраті персональних даних Адміністрація має право не інформувати Користувача про втрату персональних даних.
5.3. Адміністрація вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

6. Права та обов'язки сторін
6.1. Користувач має право:
6.1.1. Приймати вільне рішення про надання своїх персональних даних, необхідних для використання сайту LOOQME, і давати згоду на їх обробку.
6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.
6.1.3. Користувач має право на отримання у Адміністрації інформації, що стосується обробки його персональних даних, якщо таке право не обмежене відповідно до законів. Користувач має право вимагати від Адміністрації уточнення його персональних даних, їх блокування або знищення в разі, якщо персональні дані є неповними, застарілими, неточними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети обробки, а також вживати передбачених законом заходів для захисту своїх прав. Для цього достатньо повідомити Адміністрацію за зазначеною E-mail адресою.
6.2. Адміністрація зобов'язана:
6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.
6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п.п. 5.2. цієї Політики Конфіденційності.
6.2.3. Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.
6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача, або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

7. Додаткові умови
7.1. Адміністрація має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди Користувача.
7.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на сайті LOOQME, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.
7.3. Всі пропозиції або питання щодо цієї Політики конфіденційності слід повідомляти за адресою: sales@looqme.io.

Оновлене: 11 березня 2021 року